Beneficjent: Karczewski – Budowlana Agencja Usługowa Zbigniew Karczewski

Tytuł operacji: Adaptacja apartamentu turystycznego z zapleczem rekreacyjnym

i rozbudowa infrastruktury stawów wędkarskich

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości w sektorze

rybołówstwa i   akwakultury na obszarze LGR

Operację zrealizowano ze środków pozyskanych w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/1/2019

Na roboty budowlane – branża elektryczna w apartamencie, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, tytuł operacji : Adaptacja apartamentu turystycznego z zapleczem rekreacyjnym i rozbudowa infrastruktury stawów wędkarskich.

 

Treść całości zapytania ofertowego wraz z załącznikiem do pobrania (pdf) poniżej :

________________

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/1/2019

Na wykonanie sauny fińskiej w apartamencie, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, tytuł operacji : Adaptacja apartamentu turystycznego z zapleczem rekreacyjnym i rozbudowa infrastruktury stawów wędkarskich

 

Treść całości zapytania ofertowego w załączniku do pobrania (pdf) poniżej :

________________

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/1/2019

 

Modyfikacja do zapytania ofertowego nr 6/1/2019

Dotyczy modyfikacji zapytania ofertowego nr 6/1/2019 z dnia 13.11.2019

Uprzejmie informuję, iż w dziale II w punkcie 1. podpunkcie e. rezygnuje się z zapisu:

„Lampy infrared kwarcowe 5 sztuk (łącznie z ich montażem)”,

co oznacza, iż oferent powinien złożyć ofertę bez wyposażenia sauny w lampy infrared.

Pozostałe wytyczne (techniczno-technologiczne) i uwarunkowania inwestora pozostają niezmienione i obowiązują oferenta – jak podano w zapytaniu ofertowym nr 6/1/2019 z dnia 13.11.2019.