Beneficjent: Karczewski – Budowlana Agencja Usługowa Zbigniew Karczewski

Tytuł operacji: Adaptacja apartamentu turystycznego z zapleczem rekreacyjnym

i rozbudowa infrastruktury stawów wędkarskich

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości w sektorze

rybołówstwa i   akwakultury na obszarze LGR

Operację zrealizowano ze środków pozyskanych w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby