Beneficjent: Karczewski – Budowlana Agencja Usługowa Zbigniew Karczewski

Tytuł operacji: Adaptacja apartamentu turystycznego z zapleczem rekreacyjnym

i rozbudowa infrastruktury stawów wędkarskich

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości w sektorze

rybołówstwa i   akwakultury na obszarze LGR

Operację zrealizowano ze środków pozyskanych w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/1/2019

Na roboty budowlane – branża elektryczna w apartamencie, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, tytuł operacji : Adaptacja apartamentu turystycznego z zapleczem rekreacyjnym i rozbudowa infrastruktury stawów wędkarskich.

 

Treść całości zapytania ofertowego wraz z załącznikiem do pobrania (pdf) poniżej :

________________